BLACKfishBYEM Teknesi

ÇANAKKALE - Kabatepe Limanı

ILS Cankurtaran Eğitimi Standartları


Bronz Cankurtaran Eğitimi

Bronz cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

Bronz cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak, başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.

  • 200 mt. mesafeyi serbest yüzme tekniği ile durmadan ve her hangi bir yere tutunmadan yüzebilmek,
  • Havuzda /Denizde ABC malzemesiz, donanımsız en az 20 mt dipten (Apnealı) yüzmek,
  • Havuzda/Denizde en az 5 dk. süre ile elleri havada olacak şekilde (el-kol kullanmadan) yüzmeden durabilmek.
  • Bronz cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

Gümüş Cankurtaran Eğitimi

Gümüş cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerine katılan kursiyerin eğitim süresi 5 gün olup, toplam 35 saattir.

Bronz cankurtaran eğitimlerinin havuz çalışmaları sığ su ortamında verilebilir. Ancak kıyıya çıkarma ve taşıma eğitimlerinin her hangi bir havuz veya benzeri bir ortamda yapılması zorunludur.

Gümüş cankurtaran eğitimleri sadece denizde ve göllerde yapabilirler.

Gümüş cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.


Altın Cankurtaran Eğitimi

Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam 4 gün olup, 28 saattir. Bir gümüş eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir gümüş eğitmen bronz eğitmen asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

Altın cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.