DAN IQC ve DAN ITW

Neden DAN Eğitmeni Olmalısınız?DAN eğitmeni olduğunuzda, daha iyi eğitimli ve becerilere sahip bir dalış topluluğu oluşturmaya yardımcı olursunuz. Nitelikli bir dalış personeli geliştirebilir, işinizi büyütebilir ve müşterilerinize güvenliğe bağlı olduğunuzu gösterebilirsiniz. İlk yardım eğitimi vermek, sezon dışı işler oluşturmanıza ve gelir akışınızı çeşitlendirmenize yardımcı olabilir. Topluluğunuza genel olarak ulaşmak ve onlara ilk yardım öğretmek, topluluğunuzun“DAN IQC ve DAN ITW” yazısının devamını oku

DAN O2

DAN Dalış Acil Durumları için İlk Yardım kursu, dalgıçlara ve dalgıç olmayanlara (örneğin bir dalış teknesi Kaptanı) dalış yaralanmalarının belirti ve semptomlarını tanımayı ve dalış faaliyetleriyle ilgili kazalarda Oksijen ile ilk yardım sağlamayı öğretmek için tasarlanmıştır. Dalış Acil Durumlarında Oksijen İlk YardımıDAN Dalış Acil Durumları için Oksijen İlk Yardım kursu, dalgıçlara ve dalgıç olmayanlara (örneğin“DAN O2” yazısının devamını oku

DAN FA

DAN İlk Yardım kursu, mağdurun yaşamını doğrudan tehdit etmeyen yaralanmalar veya hastalıklar durumunda kullanılacak ilk yardım tekniklerini öğrenmek isteyen Temel Yaşam Desteği (BLS) sağlayıcıları olarak sertifikalandırılmış öğrenciler için tasarlanmıştır. DAN İlk YardımDAN İlk Yardım kursu sizi, hayatlarını doğrudan tehdit etmeyen durumlara karışan yaralı kişilere ilk yardım sağlamanız için eğitir. Program, yaralanmaların ve hastalıkların değerlendirilmesini ve“DAN FA” yazısının devamını oku

DAN ADV O2

DAN İleri Oksijenli SCUBA Dalış Yaralanmalarında İlk Yardım, DAN O2 kursunu başarıyla tamamlamış olanlar için tasarlanmıştır. DAN Oksijen Sağlayıcılarına pozitif basınç valfi (MTV100 gibi) ve/veya torba valf maskesi (BVM) kullanmayı öğretmek için tasarlanmıştır. DAN İleri Oksijenli SCUBA Dalış Yaralanmalarında İlk YardımDAN İleri Oksijen İlk Yardımı, Scuba Dalış Yaralanmaları için Temel Yaşam Desteği (BLS) ve Kardiyopulmoner“DAN ADV O2” yazısının devamını oku

DAN NEURO

DAN On-Site Neurological Assessment for Divers kursu, potansiyel olarak yaralı bir dalgıç üzerinde temel nörolojik değerlendirme yapmayı öğrenmek isteyen DAN Oksijen Sağlayıcıları için ileri düzey bir programdır. DAN Dalgıçlar için Yerinde Nörolojik DeğerlendirmeDAN On-Site Neurological Assessment for Divers kursu, DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries kursunu başarıyla tamamlayan kişilere ek eğitim sağlayan ileri“DAN NEURO” yazısının devamını oku

DAN HMLI

DAN Tehlikeli Deniz Yaşamı Yaralanmaları için İlk Yardım kursu, dalgıçlara (ve ilgili dalgıç olmayanlara) tehlikeli deniz yaşamı türlerini tanımlamaları, bu türlerin neden olabileceği olası yaralanmaları önlemeleri ve gerekli ilk yardımı sağlamaya hazır olmaları için yararlı araçlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. DAN Tehlikeli Deniz Yaşamı Yaralanmaları İçin İlk YardımDAN Tehlikeli Deniz Yaşamı Yaralanmaları için İlk Yardım kursu,“DAN HMLI” yazısının devamını oku

DAN PAEDIATRIC

DAN Pediatrik Temel Yaşam Desteği (PBLS) kursu, DAN Temel Yaşam Desteği (Yetişkin) kursunun bir entegrasyonunu temsil eder. Bu program, pediatrik kurbanların Kardiyak Arrest ve Yabancı Cisim Hava Yolu Tıkanıklığını yönetmek için gerekli becerileri öğretmek için tasarlanmıştır. DAN Pediatrik Temel Yaşam Desteği (PBLS)DAN Pediatrik Temel Yaşam Desteği (PBLS) kursu, çocuklara ve bebeklere özel ilk yardım tekniklerini“DAN PAEDIATRIC” yazısının devamını oku

DAN BLS

DAN Temel Yaşam Desteği (BLS) kursu, sizi Ani Kalp Durması veya hayati tehlike arz eden yaralanmaların yetişkin bir kurbanına Temel Yaşam Desteği tekniklerini doğru bir şekilde uygulayarak yardımcı olmanız için eğitir. BLS-D olarak AED kursuyla kombine edilebilir. DAN Temel Yaşam Desteği (BLS)DAN Temel Yaşam Desteği (BLS) kursu, olaydan hemen sonra meydana gelen anoksik beyin hasarını“DAN BLS” yazısının devamını oku

DAN AQUATIC O2

DAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies kursu, dalışla ilgili olmayan su kazalarında Acil Oksijen İlk Yardımını öğretmek için incelenmiştir. DAN Sudaki Acil Durumlar için Oksijen İlk YardımıDAN Oxygen First Aid for Acquatic Emergencies kursu, su ortamından kaynaklanan bir acil durum olduğunda Oksijeni ilk yardım olarak kullanmayı öğretir. Bu program boğulma gibi suda yaşanan acil“DAN AQUATIC O2” yazısının devamını oku

DAN MO2R

DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) kursu, DAN Medical Oxygen Rebreather sisteminin acil Oksijen sağlamak için etkili bir yöntem olduğu dalgıçların yaralanmalarını tanımlamak ve tanımak için DAN Oksijen Sağlayıcılarını eğitmek için tasarlanmış gelişmiş bir eğitim modülüdür. DAN Oksijen Geri Solunum Sistemi (MO2R) DAN Oxygen Rebreather (MO2R) kursu, son 12 ay içinde DAN Oxygen First Aid for“DAN MO2R” yazısının devamını oku